PrisarPricesPreise

Rom Pr natt Barn 4-15 Online booking
Eldhus (2-3 senger) Sjå airbnb airbnb
Utsikten (1-2 pers) Sjå airbnb airbnb
Stabbur 1 etg (4-5 senger)  Sjå airbnb airbnb
Stabbur 2 etg (8 senger)  Sjå airbnb airbnb
Telt, pris pr pers 70 50

Alle prisar i norske kroner
Valutakalkulator, klikk her.

 • Sengeklede og handkle: kr 60,- pr sett.
  Du kan òg bruke eigen sovepose.
 • Frukostkorg kr 100,- pr. person, 50,- pr. born (4-12).
 • Sykkel eller sykkeltralle: kr 150,- pr dag.

Prisar inkluderer ikkje vask, og vi set pris på om de kvostar el. støvsuger golv og tek av sengeklede før de reiser vidare.

 

Room Per night Child 4-15 Online booking
Eldhus (2-3 beds) See airbnb airbnb
Utsikten (1-2 pers) See airbnb airbnb
Stabbur gr fl (4-5 beds)  See airbnb airbnb
Stabbur 1st fl (8 beds)  See airbnb airbnb
Tent, price / person 70 50

All prices in Norwegian kroner (NOK)

Exchange calculator, click here.

 • Bed linen and towel: NOK 60,- per set.You may use your own sleeping bag.
 • Breakfast basket NOK 100,- per person, 50,- per child (4-12).
 • Bicycle or bicycle trolley: NOK 150,- per day.

Prices do not include washing, so please tidy up, wipe the floor and take off the bed linen before you leave.

 

Raum Nacht Kinder 4-15 Online booking
Eldhus (2-3 Betten) Preise finden Sie bei airbnb airbnb
Utsikten (1-2 Pers) Preise finden Sie bei airbnb airbnb
Stabbur (4-5 Betten) Preise finden Sie bei airbnb airbnb
Stabbur 1. Etage (8 Betten) Preise finden Sie bei airbnb airbnb
Zelt, Preis pro Person 70 50

Alle Preise sind in norwegischen Kronen (NOK)

Wechseln Kalkulator, klick hier.

 • Bettwäsche und Handtücher: NOK 60,- pro Set.Du kannst auch einen eigenen Schlafsack benutzen.
 • Frühstückskorb NOK 100,- pro Person, 50,-  pro Kind (4-12).
 • Fahrrad / Fahrradanhänger: NOK 150,- pro Tag.