PrisarPricesPreise


Rom Pr natt Barn 4-15
Eldhus (2-3 senger), pris pr rom 450
Utsikten (1-2 pers), pris pr rom 450
Stabbur 1 etg (4-5 senger), pris pr rom 450
Stabbur 2 etg (8 senger), pris pr pers 150 100
Stabbur 2 etg (8 senger), pris pr rom 750
Telt, pris pr pers 70 50
  Alle prisar i norske kroner
  Valutakalkulator, klikk her.
 • Sengeklede og handkle: kr 50,- pr sett.
  Du kan og bruke eigen sovepose.
 • Frukostkorg kr 100,- pr. person, 50,- pr. born (4-12).
 • Sykkel eller sykkeltralle: kr 150,- pr dag.

Prisar inkluderer vask, men vi set pris på om de kvostar el. støvsuger golv og tek av sengeklede før de reiser vidare.

Det er mogleg å jobbe på garden og få gratis overnatting, sjå Bu gratis.

Room Per night Child 4-15
Eldhus (2-3 beds), price / room 450
Utsikten (1-2 pers), price / room 450
Stabbur gr fl (4-5 beds), price / room 450
Stabbur 1st fl (8 beds), price / person 150 100
Stabbur 1st fl (8 beds), price / room 750
Tent, price / person 70 50
  All prices in Norwegian kroner (NOK)
  Exchange calculator, click
  here.
 • Bed linen and towel: NOK 50,- per set.
  You may use your own sleeping bag.
 • Breakfast basket NOK 100,- per person, 50,- per child (4-12).
 • Bicycle or bicycle trolley: NOK 150,- per day.

Prices include washing, but please tidy up, wipe the floor and take off the bed linen before you leave.

It is possible to work at the farm and stay for free.

Raum Nacht Kinder 4-15
Eldhus (2-3 Betten), Preis pro Raum 450
Utsikten (1-2 Pers), Preis pro Raum 450
Stabbur (4-5 Betten), Preis pro Raum 450
Stabbur 1. Etage (8 Betten), Preis pro Person 150 100
Stabbur 1. Etage (8 Betten), Preis pro Raum 750
Zelt, Preis pro Person 70 50
  Alle Preise sind in norwegischen Kronen (NOK)
  Wechseln Kalkulator, klick
  hier.
 • Bettwäche und Handtücher: NOK 50,- pro Set.
  Du kannst auch einen eigenen Schlafsack benutzen.
 • Frühstückskorb NOK 100,- pro Person, 50,-  pro Kind (4-12).
 • Fahrrad / Fahrradanhänger: NOK 150,- pro Tag.

Es ist möglich auf unserem Bauernhof zu arbeiten und dafür gratis zu übernachten.