Bu GratisStay for freeGratis wohnen

Du kan få arbeide på garden, og få gratis overnatting!

3,0 timar – 1 overnatting
5,5 timar – 2 overnattingar
8,0 timar – 3 overnattingar

Den som er interessert i å jobbe på garden, må gje beskjed dagen før, og møte opp neste dag kl 08.00.
Vi har utlån av kjeledressar.You can work at the farm and stay for free!

3,0 hours – 1 night
5,5 hours – 2 nights
8,0 hours – 3 nights

Those who want to work at our farm must tell us the day before, and be ready to show up at 8 am the next morning.
You can borrow working suites from us.Du kannst auf unserem Bauernhof arbeiten und deshalb hier gratis übernachten!

3,0 Stunden– 1 übernachtung
5,5 Stunden– 2 übernachtungen
8,0 Stunden– 3 übernachtungen

Derjenige, der Interesse am Arbeiten auf unserem Bauernhof hat, muss einen Tag vorher Bescheid sagen und am Arbeitstag um 8:00 Uhr bereid stehen!
Wir können dir Arbeitskleidung leihen!