Bu Gratis

Du kan få arbeide på garden, og få gratis overnatting!

3,0 timar – 1 overnatting
5,5 timar – 2 overnattingar
8,0 timar – 3 overnattingar

Den som er interessert i å jobbe på garden, må gje beskjed dagen før, og møte opp neste dag kl 08.00.
Vi har utlån av kjeledressar.